Art in Faith

Friday, 19 January 2018

Ildar Akzhigitov. Nicholas the Wonderworker. 2006

00 Ildar Akzhigitov. Nicholas the Wonderworker. 2006

________________________

Nicholas the Wonderworker

Ildar Akzhigitov

2006

Advertisements

Yelena Stepura. Nativity. 2003

00 Yelena Stepura. Nativity. 2003

________________________

Nativity

Yelena Stepura

2003

Friday, 2 October 2015

Unknown Artist. Baptism of Rus. Contemporary Russian

00 baptism of rus 190915

Baptism of Rus

Unknown Artist

Undated

contemporary Russian

Unknown Artist. Baptism of Grand Prince St Vladimir Equal-to-the-Apostles. Contemporary Russian

00 baptism of st vladimir 180915

Baptism of Grand Prince St Vladimir Equal-to-the-Apostles

Unknown Artist

Undated

contemporary Russian

Next Page »

Blog at WordPress.com.