Art in Faith

Unknown Artist. Christ Pantocrator. Deisis. Naos tis Agias tou Theou Sofias (Church of the Holy Wisdom of God). Istanbul TURKEY. 1261 » Unknown Artist. Christ Pantocrator. Deisis. Naos tis Agias tou Theou Sofias (Church of the Holy Wisdom of God). Istanbul (Turkey). 1261

TrackBack URI

Blog at WordPress.com.